Dofinansowanie

Świadczymy usługi w zakresie pomocy i przeprowadznia naszych klientów przez procedury związane z uzyskaniem refundacji i dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Poniżej znajdą Państwo przydatne linki oraz formularze niezbędne do uzyskania świadczeń.

DOFINANSOWANIE PCPR /MOPS /PFRON

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR / MOPS / PFRON?

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez NFZ? Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS).

1. Dofinansowanie PCPR / MOPS / PFRONm-( do wyrobów medycznych na zlecenie, finansowanych przez NFZ:

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny jest już zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego w wysokości:

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty w odpowiedniej instytucji:

1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.

2. Fakturę na odebrany wyrób medyczny na zlecenie (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).

3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym      gospodarstwie domowym.

4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

6. Numer NIP.

 

Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starać się o dofinansowanie w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany wyrób medyczny na zlecenie (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez MZ);

Np. Limit kwoty finansowanej przez NFZ na wózek inwalidzki specialny wynosi 3000 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 4500 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 8500 zł.

Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.

2. Zgłoś się do naszego sklepu po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).

3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowanie można starać się na zakup różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat/rachunku w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

 

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego, podnośnika wannowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Więcej informacji na stronach:

(kliknij, aby przejść)