Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
SKLEP MEDYCZNY ORTO-PULS, Kinga Chwist, z siedzibą w Blachowni,  ul. Sosnowa 16, luk. 0.39 42-290 Blachownia,

wpisana do CEIDG pod numerem REGON 2418534052

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymania kontaktów handlowych / w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów sprzedaży, realizacją obowiązków umownych i ustawowych – tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, c, oraz f  (w zakresie uzasadnionego interesu prawnego administratora w zakresie badania satysfakcji klientów, prowadzenia marketingu, realizacji celów analitycznych i statystycznych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r – w tym:

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń – w zakresie zawieranych z administratorem umów oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w zw. z okresami archiwizacji dokumentacji sprzedażowej).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w zakresie stosowania informatycznych narzędzi księgowych oraz korespondencji elektronicznej.